Valute:  
Jezici:    English  Hrvatski  
Košarica:
0 Proizvoda

Poštarina i dostava proizvoda

Poštarina
Poštarina za područje RH iznosi 35,00 kn, a za inozemstvo 110,00 kn.
Plakati koji se šalju poštom pakirani su u tubu od tvrdog kartona koja sprečava oštećenje plakata.

Pravo opoziva, pravo povrata Plakata
Naručitelj nema pravo opoziva narudžbe, nakon što je Promoprint potvrdio prihvat narudžbe, jer se plakati izrađuju prema parametrima navedenim ispod svakog plakata u galeriji te po tehničkoj specifikaciji navedenoj u podstranici “Plakati i pojašnjenja – Plakati iz galerija”.

Isporuka, otprema
Narudžba se preuzima sukladno odredbama utvrđenim na Internet stranici plakati.com.hr osim ako Naručitelj i Promoprint d.o.o. nisu drugačije ugovorili. U slučaju ugovorenog preuzimanja Naručitelj će Plakate preuzeti po izradi (1 radni dan), i to na adresi ureda Korčulanska 3F, Zagreb. Promoprint d.o.o. čuva Plakate deset dana (10 dana) nakon slanja opomene o preuzimanju. Prema dogovoru s Naručiteljem Plakati se mogu poslati i na ugovorenu adresu, koristeći poštansku uslugu ili dostavnu službu.

Nastavi