Wassily Kandinsky

Wassily Kandinsky

Vaslij Kandinski rođen je 4. prosinca 1866. u Moskvi. Na moskovskom sveučilištu je studirao pravo i političku ekonomiju, no nakon što je 1895. posjetio izložbu francuskih impresionista, Kandinski je odlučio postati slikar. Kandinski se nakon te odluke seli u München, gdje je studirao impersionističku boju i art noveau. Njegova početna djela, uglavnom stvarana u duhu naturalizma, pokazivala su njegov interes i fantaziju.

U periodu nakon završetka studija pa do 1910., Kandinski je puno putovao. Najznačajniji od tih puteva bio je onaj u Pariz 1909. Na tom je putu Kandinski došao u dodira sa umjetnošću Paula Gauguina, neoimpresionizma i fovizma. Pod utjecajem navedenih, njegova djela postajala su koloristički jača i više neuredna. Uz ovo, počeo je razvijati vlastite misli o jačini čiste boje i neprezentacijskoj slici.

Još za vrijeme studija, pomogao u osnivanju NUA-e (Nove umjetničke asocijacije). 1910., Kandinski je vodenim bojama naslikao svoju prvu apstraktnu sliku, te je počeo formurilati svoje važno teoretsko djelo, O spiritualnom u umjetnosti, koje je prvi put izdano na njemačkom 1912. U tom djelu, istraživao je fiziološke učinke boje i napravio je usporedbe između slikarstva i glazbe

Marc i Kandinski su organizirali mnoge avangardne izložbe u mnogim galerijama, što je doprinijelo razvoju njemačkog ekspresionizma. Nakon dolaska Hitlerovog nacističkog režima na vlast 1933., Kandinski je morao odstupiti sa mjesta predavača u Weimaru, te se preselio u Pariz gdje je ostao do smrti.

Kandinski se danas smatra jednim od najutjecajnijih slikara svoje generacije, doprinjevši razvoju ekspresionizma i apstrakcije svojim radom. Njegova djela spadaju u umjetnički pokret danas znan kao apsktaktni ekspresionizam.