Kolekcija plakata

Kolekcija plakata

U ponudi kolekcija van Gogh plakata. Svi plakati su istog vizualnog izričaja, te dimenzije 50 x 70 cm. U podnožju plakata nalazi se originalni naziv slike te dimenzija originalnog djela obično izloženog u poznatom muzeju, te godina kad je djelo nastalo. Osim van Gogh serije u nastajanju su serije i ostalih poznatih umjetnika kao Monet, Klee, Kandinski i ostali.